Project Details

Description

Projektet undersøger hvordan borgere og lokale aktører aktivt kan deltage i nye vedvarende energiprojekter under de aktuelle forhold og markedsvilkår. Projektet samler og analyserer den seneste viden om nye samarbejdsmodeller og organisationsformer og oversætter denne til praktiske anbefalinger, som skal hjælpe lokalsamfund med at udvikle sig til aktive medspillere i energiomstillingen, og med en positiv indvirkning på den lokale udvikling og økonomi. Projektet tager udgangspunkt i en række konkrete vedvarende energi projekter, som forener kommercielle hensyn med lokale hensyn og som kan vende lokal modstand til aktiv medbestemmelse og ejerskab. Projektet bygger videre på den verdenskendte danske historie med lokalt forankrede vedvarende energi projekter og tydeliggør hvordan denne historie kan aktualiseres og gøres relevant for den igangværende energiomstilling med store, kommercielle projekter. Med fokusset på konkret deltagelse af lokale i den vedvarende energiudvikling bidrager projektet til at vise vejen ud af en virkelighed med forsinkede eller aflyste projekter på grund af lokal modstand og en unødvendig vanskeliggørelse af energiomstillingen. Projektet yder derfor et vigtigt bidrag til opnåelsen af de danske klimamål frem mod 2030 ved at pege på nye og oversete muligheder i forbindelse med reaktiveringen af den lokale forankring af den vedvarende energi.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/202131/07/2023

Collaborative partners

  • Samso Energy Academy
  • Vissing Fonden