Fra patient til medlem - Et multiple-case-studie af overgange fra kommunale rehabiliteringsforløb til civile motionstilbud

Project Details

Description

Dette projekt har til formål at afdække forskellige typer af overgange mellem kommunale rehabiliteringsforløb og civile motionstilbud, med henblik på at vurdere sådanne overganges betydning for de involverede. Mere specifikt vil projektet undersøge, hvordan offentlige-civile samarbejdsforløb opleves af personer med Type 2 diabetes, af kontaktpersoner og instruktører i civile motionstilbud og af sundhedsprofessionelle, samt hvorvidt de forskellige forløb bidrager til vedvarende fysisk aktivitet og sundhedsfremme for personer med Type 2 diabetes. Derigennem vil projektet bidrage til forskning i tværsektorielt sundhedsfremme og inklusion af nye målgrupper i idræt, samt til det praksis-nære sundhedsfremmende arbejde med personer med kroniske sygdomme i Aalborg Kommune, såvel som i øvrige danske kommuner.
Short titleFra patient til medlem
StatusActive
Effective start/end date01/08/202031/07/2023