IT-videndeling i AMU – fra teknik til pædagogik

Project Details

Description

Det er projektets formål at etablere et tværfagligt fællesskab omkring anvendelse af e-læring i AMU sammen med AAU. Parterne ønsker med projektet:? at motivere AMU-lærere til anvendelse af e-læring af høj kvalitet? at sætte fokus på den enkelte AMU-lærers muligheder for at anvende e-læringsmateriale til brug i ?blended learning? eller fjernundervisning? at afholde tre 12-12 konferencer med indlæg fra ressourcepersoner og workshops til erfaringsudveksling og videndeling? at skabe strategisk opmærksomhed på vidensdeling
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200401/06/2005