Kvælstoffjernelse i spildevand med høje ammoniumkoncentrationer / Nitrogen removal for wastewater with high ammonia concentrations

  • Vollertsen, Jes (Project Participant)
  • Hvitved-Jacobsen, Thorkild (Project Participant)

Project Details

Description

 
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200501/02/2005