<strong>Undersøgelser af familier, der har brug for hjælp af det offentligt </strong>

Project Details

Description

 Der er tale om et interaktivt, komparativt forskningsprojekt, der udføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Agder Universitet. Forskningsprojektet omhandler en kvalitativ interviewundersøgelse af familier boende i henholdsvis Aalborg, Kristianssand og Arendal Kommuner. Interview i Danmark foretages af forskerne Lars Uggerhøj og Karin Kildedal. Interview i Norge forestås af Sigrid Nortstoga og Solveig Sagatun.

Hensigten er at undersøge, hvordan forældre oplever at gennemgå en §50 (dansk lovgivning) undersøgelse. Udgangspunktet er de krav lovgivningerne stiller i forhold til at en sådan undersøgelse skal danne udgangspunkt for at iværksætte foranstaltning/tiltag. Formålet er at udforske, hvilke elementer i en §50 undersøgelse, der opleves konstruktivt og understøttende for familien. Det er desuden formålet , at diskutere disse resultater i relation til teoretiske perspektiver i Socialt arbejde. Endelig er formålet at formidle analyserne og resultaterne til socialrådgivere i de deltagende kommuner. Det er desuden tanken efter afslutning af projektet at publicere en artikel om undersøgelsens resultater og i denne søge i højere grad at generalisere resultaterne. Projektet består af en forskningsfase der forløbet fra sommeren 2008 til efter¨året 2009. Der afholdes midt i projektperioden en konference med deltagere fra de implicerede kommuner

StatusFinished
Effective start/end date01/06/200801/10/2009

Funding

  • <ingen navn>