Analysis of the Dansih Local Urbanplans 2009-2011

  • Hvingel, Line Træholt (Project Participant)
  • Møller, Jørgen (Project Participant)
  • Post, Arne (Project Participant)
  • Mayling, Vibeke (Project Participant)
  • Hermann-Pedersen, Signe (Project Participant)
  • Bodum, Lars (Project Participant)

Project Details

Description

Undersøgelsen omfatter 2 lokalplanforslag fra samtlige kommuner i Danmark, som følges i 2 år. Forslagene og de endeligt vedtagne lokalplaner registreres og analyseres vedr. indhold, politisk behandling og realisering mv. Undersøgelsen ventes at udbedre den nuværende mangelfulde viden om lokalplanlægningen, og give ny viden om bl.a. brug af muligheder i planloven, bestemmelsers legalitet og samspil med anden lovgivning. Resultaterne dokumenteres gennem delrapporter og til afslutning en samlet rapport med data og analyser, og forventes at kunne udnyttes af både politikere og planlæggere samt i undervisning.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200931/12/2012

Funding

  • <ingen navn>