Omkostningsbevidsthed i socialt arbejde: Fra spændingsfelt til professionalisme

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen, Anne Kirstine Svanholt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

62 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel undersøger, hvordan ledere i en kommunal socialforvaltning anvender og fortol-ker omkostningsinformation. Specifikt fokuseres der på, hvordan ændringer i det sociale arbejde initieres, når nye metoder til omkostningsstyring – og som konsekvens heraf en mere omkostningsbevidst adfærd – introduceres. Tidligere forskning har vist blandede resultater, hvad angår fagprofessionelles accept af økonomisk styring. Baseret på et casestudie, hvor topledelse, mel-lemledere og stabsmedarbejdere interviewes, vises det, hvordan omkostningsinformation kan knytte omkostningsbevidsthed sammen med social arbejdspraksis. Studiet viser, hvordan om-kostningsbevidsthed kan integreres i socialt arbejde, så omkostninger reduceres, og kvalitet styrkes. Desuden vises det, hvordan ledere opfatter omkostningsinformation som en professionalisering af det sociale arbejde, samt at lederes meningsskabelse og meningsgivelse er vigtige for at mindske modstand mod forandringer, når ny omkostningsinformation introduceres.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for professionsstudier
Volume31
Pages (from-to)94-105
ISSN2446-0273
Publication statusPublished - 2020

Cite this