Skakmat - kan prisen for indflydelse blive for stor?

Malene Friis Andersen, Jeppe Ajslev, Lene Tanggaard, Peter Aske Svendsen

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

Abstract

Arbejdsmiljøforskningen har fastslået, at indflydelse i arbejdet er en af de vigtigste faktorer for trivsel og oplevelsen af at kunne løse opgaverne. Men nye styringsformer og –rationaler inden for New Public Management kan binde og begrænse medarbejdernes indfl ydelse på nye måder. Med afsæt i etnografi sk feltstudie og 41 semistrukturerede interviews viser vi i denne artikel, hvordan ansatte i psykiatrien oplever, at behandlingspakker og Sundhedsplatformen standardiserer opgaveløsningen i en grad, så de oplever ikke at have tilstrækkelig indfl ydelse til at løse arbejdsopgaverne med afsæt i deres professionelle dømmekraft. Analyserne viser, at de ansatte finder veje til at øge indflydelsen i det skjulte gennem skyggearbejde og workarounds. Men den øgede indflydelse kommer med en pris i form af merarbejde, utilstrækkelighedsfølelse og frygt for afsløring. Vi viser, at de ansatte befi nder sig i en vanskelig situation, hvor de erfarer, at der ikke er lydhørhed over for deres kritik. De kan derfor vælge mellem at handle i modstrid med deres professionelle dømmekraft eller øge arbejdsintensiveringen i det skjulte.
Original languageDanish
Article number1
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Volume22
Issue number3
Pages (from-to)9-24
Number of pages16
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - 2020

Cite this