Tid og normer i børns overgange til skolen

Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt, Jin Hui Li

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I denne artikel belyser vi, hvordan det `at gøre det normale barn´ er noget, som er en del af skolens og daginstitutionens tidsnormer om fx at møde til tiden og sidde stille og koncentrere sig i bestemte tidsrum. Vi analyserer herved børnehavebørns møde med skolen i forskellige kulturelle riter og situationer for overgange i børns liv, der er med til at regulere normer. Ved etnografiske feltbesøg går vi tæt på, hvilke tidsnormer børn møder, når de bliver budt velkommen på skolen i praksis, og hvordan de agerer. Den socialitet, som børn skal udvise i relation til skolen som et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, er en interaktiv proces, hvor forståelser af normer og relationer stykkes sammen. Ved at analysere skolens tidsnormer i overgangspraksisser synliggør vi de normalitetspraksisser, hvorigennem skolen forsøger at regulere og fremme bestemte former for adfærd. Hermed åbner vi op for nye måder for pædagoger og lærere at gentænke tid og rum på i overgangspraksisser.
Original languageDanish
JournalUnge Paedagoger
Issue number2
ISSN0106-5386
Publication statusPublished - 2023

Cite this