Personlig profil

Forskningsprofil

Gitte Meldgaard Abrahamsen er lektor i familie- og arveret, med særlig fokus på de formueretlige aspekter. Sammenhængen mellem formueret og familieret er derfor udgangspunktet for hendes forskning.

Hun erhvervede i 2013 ph.d-graden på en afhandling om pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse. 

Undervisningsprofil

Gitte Meldgaard Abrahamsen varetager undervisning og vejledning i familie- og arveretlige emner. Hun underviser i familie- og arveret på uddannelsens bacheloruddannelse og underviser endvidere på specialiseringsfagene "Familieformueret" og "Børneret - privatret" på kandidatuddannelsen

 

Emneord

  • Jura
  • Familie- og arveret
  • Pensionsret
  • Formueret