Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Gitte Meldgaard Abrahamsen er lektor i formueret med særlig fokus på familie- og arveretlige aspekter. Sammenhængen mellem formueret og familieret er derfor udgangspunktet for hendes forskning.

Hun erhvervede i 2013 ph.d-graden på en afhandling om pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse. 

Undervisningsprofil

Gitte Meldgaard Abrahamsen varetager undervisning og vejledning i familieretlige, arveretlige og formueretlige emner. Hun underviser i familie- og arveret på uddannelsens bacheloruddannelse, samt familieretlige specialiseringsfag på kandidaten. Formueretligt underviser hun i tingsretlige emner, herunder sikkerhed i fast ejendom, sikkerhed i løsøre og tinglysning. 

 

Emneord

  • Jura
  • Familie- og arveret
  • Pensionsret
  • Formueret