Personlig profil

Forskningsprofil

Mit forskningsmæssige fokus og interesse består af forsøg på at forstå sammenhænge mellem kommunikation og psykologi. Til det formål anvender jeg både filosofiske, psykologiske og kommunikations-mæssige teorier og ofte med et empirisk eller, mere præcist, realistisk udgangspunkt i sociale episoder eller mikrosociologiske situationer.  Et særligt fokus for mig er udviklingen af den social-psykologiske og diskursteoretiske Positioneringsteori, og sammenhængen mellem tale og andre handlinger, normative og moralske ordner samt narrative strukturer, for at forstå sociale interaktioner.

Undervisningsprofil

Jeg underviser på mange forskellige kurser og moduler på instituttets kommunikations- og psykologiuddannelser (se mit undervisningsportfolio) og på forskellige områder rækkende fra socialpsykologi, teknologi- og kommunikationsteorier til videnskabsteori. Jeg underviser og vejleder på både BA og MA niveau de samme steder, og har været med til at udvikle og bidrage til forskellige valgfag, herunder valgfaget Play and Event med fokus på kritisk design på uddannelsen Kunst og Teknologi, også på dette institut.

 

Administrativ profil

Ved siden af at koordinere forskellige moduler og semestre, har jeg i de sidste 4 år siddet i Institutrådet, og sidder pt. både i Studienævnet for kommunikationsuddannelserne, i fakultetets Akademiske Råd og er en del af ledelsen af Center for Kulturpsykologi. Har derudover taget en forskningslederuddannelse. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kursus i Forskningsledelse

20 maj 202122 jun. 2021

Dimissionsdato: 22 jun. 2021

Adjunktpædagogikum

1 nov. 20171 dec. 2018

Dimissionsdato: 19 mar. 2019

PhD, Essays on Experience and Economy, Aarhus University

20102013

Dimissionsdato: 16 dec. 2013

Cand.mag, Religionsvidenskab og Filosofi, Om Robert Brandoms sprogfilosofi, Aarhus University

Dimissionsdato: 1 jun. 2006

Emneord

 • Psykologi
 • socialpsykologi
 • kulturpsykologi
 • positioneringsteori
 • Kommunikation og Informatik
 • Interpersonel kommunikation
 • digital dannelse
 • kulturanalyse
 • Filosofi
 • analytisk filosofi
 • sprogfilosofi
 • ordinary language philosophy

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.