Biomekanisk optimering af bevægeapparatets basale funktion samt funktionen i samspil med mekaniske redskaber og hjælpemidler

  • Damsgaard, Michael (Projektdeltager)
  • Rasmussen, John (Projektdeltager)
  • Voigt, Michael (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Menneskets muskel-skelet-system (bevægeapparatet) er en kompliceret mekanisme med et stort antal frihedsgrader. Den basale forståelse af den funktionelle opbygning af dette system er endnu ikke helt klarlagt, og desuden eksisterer der kun relativt få teknikker til at identificere et optimalt samspil mellem bevægeapparatet og redskaber eller andre hjælpemidler. En kombination af bevægeapparatsmodeller, computersimulering, optimering samt eksperimental verificering anses for at være effektiv til analyse af disse problemer. Projektet er initieret med formuleringen af en tidsmæssigt og beregningsmæssigt effektiv algoritme til løsning af optimeringsproblemer vha. store muskel-skeletmodeller. Næste skridt er en opstilling af en person, der udfører cykelarbejde samt at verificere model og optimeringsalgoritme gennem sammenligning med eksperimentalt indsamlede data. Det endelige mål er at opstille et generelt anvendeligt analysesystem, der fx kan anvendes til at optimere mekaniske proteser. Projektet er et samarbejde mellem Center for Sanse-Motorisk Interaktion ved Institut for Sundhedsteknologi og Institut for Maskinteknik, AAU. Projektet støttes af Danmarks Grundforskningsfond og STVF. (Michael Voigt; John Rasmussen, Michael Damsgård, Institut for Maskinteknik, AAU)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/199801/04/2004