Projektdetaljer

Beskrivelse

Det brancherettede projekt har til formål at undersøge, hvilke metrikker der bruges i byggebranchen til måling af spild i byggeriet for at komme med anbefalinger til, hvordan branchen som helhed kan måle spild og understøtte tiltag for reducering af spild og klimabelastning til gavn for byggeriets aktører og samfundet. I øjeblikket er der et stort fokus på det materialemæssige spild i udførelsen og (manglende) genanvendelse af materialer ved udskiftning/nedrivning, mens det spild, der opstår i andre faser i byggeriet, ikke har samme opmærksomhed. Byggeriet er dog præget af spild på flere fronter: Svigt, fejl og mangler i projektmateriale og færdigmeldte byggerier, omarbejde, processpild i og mellem byggeriets faser og en ikke-optimal ressourceeffektivitet til opnåelse af kvalitet. Det leder til fejlallokering af begrænsede økonomiske midler, mindskede muligheder for indtjening og unødvendigt forbrug af tid, økonomi og selvfølgelig klodens begrænsede ressourcer. Der findes dog ikke en entydig terminologi for eller måde at monitorere spildet i byggebranchen på. Med det i mente opstår hovedspørgsmålet for dette projekt:
- Hvordan kan branchens performance måles kontinuert, systematisk og pålideligt på forskellige niveauer (fx branche kontra virksomhed), analyseenhed (fx projekt kontra entreprise), forskellige produktionsfaktorer (fx maskiner kontra mandskab) eller fra forskellige perspektiver (fx lean)?

Spild kan se forskelligt ud alt efter hvilket aktørperspektiv i bygningers livscyklus, der tages udgangspunkt i, da forskellige aktører har forskellige succeskriterier, fokusområder mm. Derfor er det projektets mission at inddrage hele den samlede livscyklus af bygninger for at få indblik i de forskelligartede perspektiver på, hvordan spild kommer til udtryk hos både bygge- og ejendomsbranchen. Repræsentative målgrupper inviteres til seks workshops, der planlægges afviklet med følgende temaer:
- Workshop 1: Asset management – Spild forbundet med de strategiske overvejelser omkring ejendomme
- Workshop 2: Design- og beslutningsfaser – Spild i design- og beslutningsprocessen
- Workshop 3: Udførelsen – Spild under opførelse eller ombygning af ejendomme
- Workshop 4: Facilities management – Spild fra et driftsperspektiv
- Workshop 5: Bygherrens perspektiv – Spild i bygherrens værdikæde
- Workshop 6: Ejendomsejerens perspektiv – Spild i allokeringen af byggeri

Projektet gennemføres i samarbejde med Værdibyg, som også udgiver en samlet vejledning herom i deres sædvanlige brancherettede vejledningsformat.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202431/01/2026

Samarbejdspartnere

  • Værdibyg

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.