Center for Organisatorisk Læring

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udgør forskningsdelen af Center for Organisatorisk Læring (COL). COL, der er finansielt støttet af Erhvervsministeriet, består af konsulenter fra Teknologisk Institut og ni virksomheder samt forskere fra AAU. Konsulenterne fra Teknologisk Institut (Center for Ledelse og Center for Arbejdsliv) arbejder med at understøtte virksomhedsprojekter vedrørende Organisatorisk Læring ud fra en procesorienteret metodik. Følgeforskning bedrives på de ni projekter og på samspillet mellem virksomhederne og konsulenterne ud fra humanistiske, samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske metoder. Det, der arbejdes med og studeres i projekterne, kan sammenfattes med følgende begreber: organisatoriske forandringstiltag, kulturelle ændringer, distribution af ny viden på tværs af traditionelle organisationsgrænser og udvikling af evner til at opfange og udvikle nu viden i virksomhederne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200031/12/2004