Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projekt Projektet omhandler dansk, norsk, svensk og finlandssvensk modernistisk lyrik med udgangspunkt i et primærmateriale på 16 digtsamlinger, som relaterer til forskellige centrale strømninger i det 20. århundredes modernisme. Dets formål er for det første at undersøge den modernistiske lyriks divergerende udtryk for jegets, verdens og sprogets status ud fra konstellationer af værker, der går på tværs af gængse nationale og litterære grænsedragninger, og dermed muliggør en revurdering af hidtidige klassifikationer inden for traditionen. For det andet sigter projektet mod at udvikle en litteraturhistorisk forskningsmetode, som ud fra næranalyser af enkelte værker indkredser et større litteraturhistorisk felt.Ph.d.-projekt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200229/11/2005