• Kroghstræde 3, 2-203

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

1996 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er bredt interesseret i dansk og nordisk litteratur, og jeg har i sælig grad arbejdet med dansk og nordisk poesi fra 1800-tallet til i dag. Herunder har jeg især fokuseret på dansk, norsk, svensk og finlandssvensk modernistisk lyrik, ligesom jeg har beskæftiget mig med et væld af samtidspoesiens forskelligartede former. Det gælder bl.a. lyriske udtryksformer fra 2000 og frem, der går på tværs af genrer, kunstarter og medier, hvilket jeg også har skrevet om i bogen Ny nordisk. Lyrik i det 21. århundrede (2016).

I august 2022 færdiggjore jeg et forskningsprojekt om digtoplæsning og sociale fællesskaber, som var støttet af Statens kunstfond og Norsk kulturråd, og som bl.a. førte til udgivelsen af bogen Digtoplæsning. Former og fællesskaber, som jeg har skrevet sammen med Mikael Kallesøe Schmidt og Hansk Kristian S. Rustad. Efterfølgende påbegyndte jeg et forskningsprojekt om Henrik Nordbrandts forfatterskab, som Carlsbergfondet bevilgede et monografistipendium til. I denne forbindelse har jeg skrevet afhandlingen Søg ingen sandhed her. Henrik Nordbrandts forfatterskab. Aktuelt arbejder jeg videre med såvel forskellige litteratursociologiske emner som politiske og økokritiske aspekter i nordisk poesi, ligesom jeg er medredaktør af en kommende Routledge Companion to Nordic Literature. 

Stikord: Nordisk litteratur, poesi, modernisme, stedforskning, interartielle og intermediale udtryksformer, litteratur og politik, litteratur ud over bogens grænser, litteratursociologi, lyrikanalyse, litteraturhistorieskrivning, kreativ skrivning.

Emneord

  • Sprog og Litteratur
  • Kultur og litteratur

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.