Project Details

Description

ForskningsCenter for Uddannelse på SOSU-området (FoCUS) er et forsknings-, videns- og arbejdsfællesskab for forskere og uddannelsesaktører, der deler en særlig interesse for og viden om SOSU-uddannelserne. Centerets drivkraft er forankret i aktørernes fælles engagement i at bidrage til fortsat udvikling af uddannelserne til nogle af Danmarks største og vigtigste velfærdsområder.
Formålet med FoCUS er at skabe et fælles nationalt forum for udvikling af social- og sundhedsuddannelserne som et forskningsfelt i sin egen ret og skabe viden i samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, praksisområder og forskningsmiljøer.

Centerets intention er at bidrage til at opbygge vidensgrundlag og forskningskapacitet inden for SOSU-uddannelsesområdet og dermed skabe de bedste forudsætninger for læring og udvikling.

FoCUS er et projektorganiseret center, som udspringer af forskningspartnerskabet mellem Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland og Aalborg Universitet (Institut for Kommunikation og Psykologi samt Institut for Kultur og Læring). Centeret skal ses som et idé- og aktivitetsfællesskab, hvor de deltagende partnere sammen har ansvaret for, at centerets forsknings-, formidlings- og udviklingsaktiviteter afvikles og udvikles i overensstemmelse med formål, intention og ambitioner.
Short titleFoCUS
StatusActive
Effective start/end date01/05/2022 → …

Collaborative partners

  • SOSU Ostjylland
  • Randers Social & Healthcare College

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.