Language, Society and Genomics. Projektet er en del af det større tværgående forskningsprojekt . Development of plant sink organs: Novel genes for science, agronomy and industrial use.

 • Lassen, Inger (Project Licensee)
 • Vestergaard, Torben (Other)
 • Holmgreen, Lise-Lotte (Project Participant)
 • Horsbøl, Anders (Project Participant)
 • Stougaard, Jens (Project Participant)
 • Gjesing Welinder, Karen (Project Participant)
 • Bach, Inga (Project Participant)
 • Bach Holm, Preben (Project Participant)
 • Friis, Carsten (Project Participant)
 • Lange, Lene (Project Participant)
 • Mundy, John (Project Participant)
 • Scholderer, Joachim (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Del-projektet har som formål at undersøge, hvordan resultater fra planteforskningen rekontekstualiseres ud til en bredere offentlighed, herunder at afdække årsager til, at der i den danske befolkning har været en udbredt skepsis over for genteknologi anvendt på fødevarer. Den kontekstuelle dimension udgør et vigtigt parameter i undersøgelsen af forholdet mellem sprog og diskurs.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/200431/12/2009

  Collaborative partners

  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Novozymes (Project partner)
  • Handelshøjskolen i Aarhus, MAPP-centeret (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • Danmarks Jordbrugsforskning - Genetik og Bioteknologi (Project partner)
  • Technical University of Denmark (Project partner)

  Funding

  • Development of plant sink organs: Novel genes for science, agronomy and industrial use.

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.