Project Details

Description

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at etablere Nationalt center for udvikling af matematikundervisning (NCUM). Centret skal hæve fagligheden i faget blandt andet ved at indsamle og udbrede erfaringer og ny viden om faget til gavn for børn, elever, pædagoger og undervisere.

Det nye center placeres fysisk på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup, men centrets opgaver dækker alle dagtilbud, grundskoler, gymnasier samt erhvervsuddannelsesområder i landet og skal samarbejde bredt og være til gavn og inspiration for alle interesserede inden for det matematiske felt i Danmark.

Nationalt center for udvikling af matematikundervisning nedsættes af Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet har afsat i alt 25 millioner kroner i perioden 2019-2023 til etablering og drift af centret. NCUM blev i 2023 forlænget til udgangen af 2024.

Centret placeres fysisk på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup, der er et institut under Aarhus Universitet, men centret er et tæt samarbejde mellem konsortiets deltagere: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Børne- og undervisningsministeren har udpeget konsortiet som vært for centret. Konsortiet er udpeget på baggrund af en samlet vurdering af ansøgningerne, ud fra på forhånd udmeldte vurderingskriterier.
AcronymNCUM
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2024