Tværgående modelprojekter i Region Hovedstaden

Project Details

Description

Forskningsprojektet har til formål at undersøge udviklingen og implementeringen af tre tværgående modelprojekter indenfor sundhedsområdet i Region Hovedstaden (den ældre medicinske patient, dobbeltdiagnose området samt neurorehabilitering af apopleksipatienter). Forskningsprojektet er organiseret som et følgeforskningsprojekt, der har til formål at afdække mønstre på tværs af de tre modelprojekter med særlig fokus på brugerinddragelse, tværgående ledelse og integrative mekanismer i modelprojekterne.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201730/06/2020