Forskningsgruppen for Byens Forurening

  • Thomas Manns Vej 23, 1-258

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Jes Vollertsen

Vi er en internationalt førende forskningsgruppe, der fokuserer på biologisk og kemisk procesteknik i afløbssystemer og disses interaktioner med miljøet. På baggrund af eksperimentelle undersøgelser har forskningen til formål at udvikle grundlæggende viden til at løse relevante miljøforureningsproblemer. Gruppen har igennem årene været involveret i et stort antal forskningsprojekter i både Danmark og udlandet. På nuværende tidspunkt omfatter de vigtigste forskningsområder for gruppen:

Mikroplast-forurening af miljøet

Mikroplast repræsenterer en stor gruppe af nye forurenende stoffer, som i de seneste år har fået stor bevågenhed i medierne. En væsentlig del af miljøbelastningen med mikroplast foregår via byens forurenede vand.

De nuværende forskningsaktiviteter er centreret omkring udvikling af robuste og pålidelige metoder til mikroplast-analyse i alle typer miljøprøver (vand, spildevand, biota, fødevarer, jord, sedimenter, luft osv.). Metoderne anvendes i projekter, der sigter mod at kvantificere mængden og belastningen med mikroplastik i det naturlige miljø; fx via spildevand, regnbetingede udledninger og via udbringning af slam på landbrugsjord. Som en integreret del af dette arbejde studerer gruppen også de fysiske, kemiske og biologiske nedbrydningsprocesser, der er med til at bestemme levetiden af mikroplast i miljøet.

Regnbetingede udledninger fra byer og veje

I Danmark er der flere end 15.000 udledningspunkter, hvor afstrømmet regnvand fra byer og veje samt evt spildevand udledes til miljøet i forbindelse med regn. Mange steder udgør dette et betydeligt miljøproblem. Typisk er de udledte vandmængder store og stofkoncentrationerne forholdsvis små - men ikke ubetydelige. Dette gør håndtering af regnafstrømning til en stor udfordring.

Forskningsgruppen har igennem mange år arbejdet med dette forskningsområde, med særlig fokus på metoder til rensning af sådanne regnbetingede udledninger. Adskillige forskningsprojekter med fokus på behandling af by- og motorvejsafledning kombineret med udviklingen af løsninger, som forbedrer stormvandssystemets rekreative og økologiske værdi, samtidig med at der opnås omkostningseffektive løsninger, er gennemført gennem årene. Gruppen arbejder på alle detaljeringsniveauer med fokus på transport- og omsætning af specifikke forurenende stoffer (som fx organiske mikroforureninger og tungmetaller) samt på fuld-skala implementering af bedste styringspraksis.

Processer i afløbssystemer

Afløbssystemerne er blandt de vigtigste og mest værdifulde dele af infrastrukturen i et moderne samfund. Disse systemer er ansvarlige for en sikker håndtering af byens forurenede ved og yder en hygiejnisk barriere mod patogene mikroorganismer. Byens afløbssystemer er typisk designet udelukkende til afledning af spildevand uden hensynstagen til de mikrobiologiske og kemiske processer, der finder sted i biofilm, sedimenter og i selve spildevandet. Konsekvensen er i mange tilfælde alvorlige driftsproblemer med hensyn til lugt-, korrosions- og sundhedsrisici forbundet med dannelse af giftige kloakgasser.

Et centralt område for den forskning, som udføres i Urban Pollution-gruppen har igennem mange år været processer i afløbssystemer. Denne forskning har haft særlig fokus på svovlbrinterelaterede problemer og metoder til bekæmpelse heraf. Gruppen har været pionerer på dette forskningsområde og er i dag blandt verdens førende eksperter. Baseret på mere end 25 års forskning har gruppen etableret en konceptuel forståelse af de kemiske og biologiske processer, der finder sted i byens afløbssystemer. Denne viden har dannet grundlag for en procesmodel (WATS) – der kan anvendes til forudsigelse af bl.a. lugt og korrosionsproblemer i afløbssystemer.

Fingerprint Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Ponds Kemiske forbindelser
wastewater Geo- og miljøvidenskab
stormwater Geo- og miljøvidenskab
Sewers Teknik og materialevidenskab
pond Geo- og miljøvidenskab
Sediments Kemiske forbindelser
plastic Geo- og miljøvidenskab
Liquefaction Teknik og materialevidenskab

Netværk Klik på punkterne for at se detaljerne.

Projekter 2017 2021

Publikationer 2017 2019

Accumulated effects of Climate Change, chronic, acute and man-induced erosion in Nørlev Strand on the Danish West Coast

Lucia, M., 2019, (Afsendt) I : Coastal Engineering.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Assessment of input of organic micropollutants and microplastics into the Baltic Sea by urban waters

Bollmann, U. E., Simon, M., Vollertsen, J. & Bester, K., 1 nov. 2019, I : Marine Pollution Bulletin. 148

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang

Carbon dioxide release under highly turbulent conditions in sewers

Nielsen, A. H., Vollertsen, J., Kiilerich, B. & Matias, N., 2019, Proceedings of the 9th International Conference on Sewer Processes and Networks.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingKonferenceartikel i proceedingForskningpeer review

Priser

eddy
wastewater
wastewater treatment

Aktiviteter 2017 2019

  • 1 Organisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende
  • 1 Konferenceoplæg
  • 1 Foredrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Aluminium-silicate coagulant for stormwater treatment

Morten Lykkegaard Christensen (Foredragsholder), Asbjørn Haaning Nielsen (Foredragsholder), Bent Larsen (Andet)
24 sep. 2019

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Fil

The Water Research Foundation Webcasts

John Willis (Arrangør), Asbjørn Haaning Nielsen (Deltager), Keshab Sharma (Deltager), Wendy Barrott (Deltager)
7 nov. 2018

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

Bølgeenergi skaber uenighed hos politikerne

Lucia Margheritini (Foredragsholder)
okt. 2017

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Presse/medie

Ritzau Plus: Mikroplastik på strande bekymrer naturfolk

Jes Vollertsen

22/09/2019

45 elementer af Mediedækning

Presse/medie

Mikroplast måles langt mere præcist

Jes Vollertsen & Kristina Borg Olesen

19/09/2019

4 elementer af Mediedækning

Presse/medie

Thy øl i ét krus!

Jes Vollertsen

17/08/2019

2 elementer af Mediedækning

Presse/medie