Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at sikre, at kommuner og virksomheder har metoder, værktøjer og kompetencer til at kunne realisere energieffektivisering i den offentlige infrastruktur og afprøve det gennem konkrete byggeprojekter, netværksskabelse og kompetenceudvikling hos både offentlige og private aktører. Formålet er desuden at give virksomheder et kompetenceløft, og derved give dem kompetencerne til at kunne efterleve de krav offentlige og private bygherrer stiller til bæredygtighed og energieffektivitet i byggeriet - til nybyg, renovering, tilbygning, vedligehold og drift. Kompetenceløftet vil i projektet blive skabt via netværkssamarbejder på tværs om konkrete byggeopgaver, som den offentlige bygherrer stiller og via netværksmøder, seminarer og workshops.

Projektets hovedaktiviteter består af: udvikling og afprøvning af kompetenceløftsforløb til styrkelse af bæredygtighedskompetencer i byggesektoren, samt konkrete pilotprojekter hvor vi afprøver forskellige værktøjer og metoder. Pilotprojekterne er en blanding af nybyg, renovering og drift, da der er forskellige typer af kompetencer, metoder og værktøjer, der skal i spil afhængigt af typen af projekt. Vi har derudover fokus på tværgående kompetenceløft, hvor der blandt andet er fokus på at styrke kompetencerne gennem processer og netværk.

Virksomheder i byggesektoren er i mange tilfælde tilbageholdende med at bygge bæredygtigt og energieffektivt. Det kan skyldes manglende efterspørgsel fra kunder. For at virksomhederne skal prioritere bæredygtighed højere end hidtil, kan den offentlige sektor gå foran og sætte krav til egne byggerier. Vi kan skabe en fælles kommunal indsats på tværs af landene, så virksomhederne kan se nødvendigheden af at gøre tingene anderledes end de plejer.

De medvirkende offentlige partnere har et stort ønske om, at de offentlige bygninger skal blive mere energieffektive og bæredygtige både i anlæg og i drift. Dette er en stor opgave at løfte alene, ikke mindst fordi det vil kræve et kulturskifte hos mange virksomheder og hos den offentlige sektor selv, og det giver derfor grobund for fortsat at støtte hinanden med vidensdeling og erfaringsudveksling. Overordnet set er der brug for samarbejder, erfaringsudveksling og inspiration til at sætte skub i processen i alle tre lande.

Projektet skal være med til at understøtte Østersøstrategien, og derved også Europa 2020. Projektet vil hjælpe med at opnå en bæredygtig vækst og at binde regionen sammen gennem et fælles ønske om at få mere bæredygtige byggerier. Dette opnår vi igennem vores fokus på at styrke samarbejdet på tværs i partnerskabet samt at inddrage og informere vores omverden i vores aktiviteter og resultater, så andre også kan få glæde af de erfaringer vi gør os i projektet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201631/08/2019

Samarbejdspartnere

 • Aalborg Kommune (leder)
 • Tech College Aalborg
 • Lund & Staun A/S
 • MT Højgaard
 • Dalslandskommunernas Kommunalförbund
 • Kungälvs kommun
 • Lidköpings kommun
 • Alexandersoninstituttet
 • Aust-Agder fylkeskommune

Emneord

 • Energieffektivisering
 • Offentlig infrastruktur
 • Byggeprojekter
 • Netværk
 • Kompetenceudvikling