Laboratorieforsøg med Lave Bølgebrydere / Laboratory Experiments on Low-Crested Breakwaters

Projektdetaljer

Beskrivelse

Analytiske metoder og numeriske modeller for lave bølgebrydere er upræcise og utilstrækkelige til beregning af konstruktionernes stabilitet og påvirkninger på strøm- og bølgeforhold nær konstruktionerne. Modelforsøg er udført i bølgelaboratorierne på Aalborg Universitet for at tilvejebringe metoder og modeller til beregning af: 1) Stabiliteten af bølgebryderne, 2) Bølgetransmissionen over konstruktionerne, 3) Bølgeinducerede strømforhold omkring konstruktionerne. Projektet udføres i samarbejde med partnere fra EU-projektet DELOS. (Morten Kramer, Barbara Zannuttigh, Matteo Tirindelli, Hans Burcharth) Projektet forventes afsluttet i 2004.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200401/07/2004