Musikinterventioner til kræftramte, med fokus på at dæmpe angst og uro - et pilotprojekt i onkologien

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med dette tværsektorielle og tværprofessionelle pilotprojekt, er at udvikle praksis omkring musikinterventioner (musikmedicin og musikterapi) til gavn for patienter, der modtager behandling i onkologien. Der er pt mulighed for musiklytning på en del klinikker/hospitaler i relation til undersøgelser og behandling, men det er meget tilfældigt, hvorvidt og hvordan patienten får adgang til musik, samt hvad der afspilles, og der er behov for at udvikle viden og erfaring på området, herunder at udvikle relevante procedurer, relevante spillelister, undervisning af det sundhedsfaglige personale m.v., således at patienter på sigt kan sikres adgang til denne low-cost intervention til afspænding, beroligelse/angst-reduktion og øget livskvalitet i en vanskelig livssituation.
Kort titelMusikintervention i onkologien
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201801/12/2022

Emneord

  • musikintervention
  • musikterapi i somatik
  • onkologi
  • angst