PBL 2.0 - Anvendelse af IKT redskaber

  • Holmsgaard, Rikke (PI (principal investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet går ud på at udskifte den forelæsningsbaserede undervisning, ved konsekvent at adskille to læringsmåder, 1) fast teoretisk læring og 2) brugen af den teoretiske læring i en problembaseret kontekst. Det giver den studerende et stærkere afsæt for at arbejde med abstrakt problemløsning i projektbaseret læring. Den faste teoretiske læring undervises igennem online medier, hvorved der frigivea tid til mere dialogbaserede forelæsninger der gør den studerende til en aktiv deltager i forelæsningen.
IKT redskaberne skal indgå som en simpel læringsplatform, bestående af små læringsobjekter (Reusable Learning Objects), der sammensættes efter behov for at danne et undervisningsmodul
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201701/11/2018