• Postal addressShow on map

    Niels Jernes Vej 10

    9220 Aalborg

    Denmark

Organisation profile

Organisation profile

Forskning og viden

CITS er et forskningscenter, der har viden om ITS som sit fokusområde. Formålet med CITS er at fremme samarbejdet og vekselvirkningen mellem de relevante forskningsmiljøer på Aalborg Universitet og understøtte en intern vidensgenerering på forsknings- og uddannelsesområdet inden for ITS. Det er ambitionen, at CITS skal stå for planlægning af uddannelsesaktiviteter inden for ITS på universitetet.

Brobygning

Derudover er CITS også eksternt orienteret og koordinerer forskningsaktiviteter i samarbejde med virksomheder. Målet er at formidle og udveksle temaer, problemstillinger og resultater, så både universitet og erhvervsliv kan få tilført ny viden. Forskningssamarbejder mellem Aalborg Universitet, nordjyske virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer inden for ITS står højt på dagsordenen.

En hovedaktivitet i CITS er formidling. Centret indsamler og formidler viden om aktiviteter og forskning inden for ITS. Det sker bl.a. gennem samarbejder med nationale og internationale ITS organisationer.

Fingerprint

The fingerprint consists of concepts related to the research profile of the unit and associated persons. It is updated automatically, when new content is added.

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.