Augmented reality som wearable: et design for visuel læring i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning

Mie Buhl, Annette Rahn

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring.
Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR-applikation, der via iPad og et tag, der bæres af en person, kan anvendes til at forstå forholdet mellem den fysiske krops lunge og billedet af en lunge. Dette gennemføres gennem udvikling og afprøvning af et didaktisk design. Undersøgelsen trækker på en Design Based Research (DBR)-tilgang og inddrager viden om AR og wearables og Inquiry Based Science Education (IBSE) samt visuel læring og visuelle fagkulturer inden for medicin. Designafprøvningerne viser, at wearables optimerer visuel læring, men også at små justeringer af AR-teknologi mellem første og anden iteration flytter studerendes læringsfokus fra fagindhold til metakommunikation om medieringsformer. Artiklen konkluderer, at kombinationen mellem wearable og IBSE kan understøtte visuel læring til gavn for et helhedssyn på anatomiundervisning og patientpleje.
Original languageDanish
Article number10
JournalLæring og Medier
Volume8
Issue number14
Number of pages24
ISSN1903-248X
Publication statusPublished - 2015

Cite this