37 Downloads (Pure)

Abstract

Skimmelsvampe kan vokse på materialer, hvor den biologiske tilgængelighed af vand og næring er tilstrækkelig ved en passende temperatur. Materialer i ligevægt med en relativ luftfugtighed på 75 % eller mere anses normalt i risiko for angreb af skimmelvækst. På BUILD er der arbejdet på at udvikle et instrument til at måle den relative fugtighed på overfladen af et materiale, også kaldet ”vandaktiviteten”. Målemetoden vil således kunne bruges til at undersøge, om der et givent sted er tilstrækkelig fugt til stede til, at der kan opstå skimmelvækst. Metoden måler den relative fugtighed umiddelbart over materialets overflade og i modsætning til mange andre målemetoder, er der ikke behov for nærmere kendskab til materialetype eller destruktive indgreb. Nærværende rapport omhandler evaluering af metoden, der viser lovende resultater. Rapporten er en teknisk rapport. Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, BUILD v. Aalborg Universitet, har gennemført projektet sammen med seniorforsker Martin Morelli, BUILD v. Aalborg Universitet og fortsat arbejdet efter den oprindelige ide fra seniorforsker Eva B. Møller (nu professor ved DTU). Miljøtekniker Lasse Borgstrøm Eriksen har assisteret ved laboratorieforsøg. Undertegnede har stået for kvalitetssikring af både analyser og denne rapport. Projektet er støttet med bevillinger fra Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Fonden af 20. december. Tak til øvrige kollegaer for frugtbare diskussioner undervejs i projektet.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Edition1
Number of pages96
ISBN (Electronic)978-87-563-2094-8
Publication statusPublished - 2023
SeriesBUILD Rapport
Number03
Volume2023
ISSN2597-3118

Bibliographical note

This publication is covered by the Danish Copyright Act.

Cite this