If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research profile

Jeg beskæftiger mig med luftforurening og processtudier, før 2012 i det udendørs miljø, efter 2012 i det indendørs miljø. I det indendørs miljø omhandler studierne udveksling af kemiske stoffer (primært semi-volatile organiske stoffer) mellem indeluften og overflader som byggematerialer, husstøv, tøj, silikonearmbånd og også optag over hud. Som ansat på BUILD har jeg hovedsagligt beskæftiget mig med Polychlorerede Biphenyler (PCB) i bygninger i relation til indeklima, eksponering og byggeaffald. Det har omfattet udarbejdelse af SBi-anvisninger om PCB i  bygninger, hvilket bl.a. har givet et indgående kendskab til de udfordringer og behov for vejledning som forskellige aktører har ift. PCB i bygninger samt forskningsprojekter, der omfatter emissioner, spredning og eksponering for PCB. Det har endvidere givet et indgående kendskab til håndtering af forurenet byggeaffald og problematikker i relation til den cirkulære økonomi.

Jeg har mangeåring erfaring med design, etablering og drift af måleprogrammer og feltstudier. Jeg har en undervisningsaktivitet med afholdelse af kurser om PCB i bygninger og undervisning på masteruddannelse om problematiske stoffer, indeluft og emissioner. Erfaring med specialevejledning og medvejleder på PhD-projekter. Mangeåring erfaring med myndighedsprojekter.

Jeg har deltaget i følgegruppe (2015-16) i projektet "Partnerskaber for bedre anvendelse af byggeaffald" under Clean Innovation Green Solutions. Har været tilknyttet "Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald" som faglig ekspert (2016-19). Siden 2017 suppleant i Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed. I 2023 fagruppemedlem af gruppen "Materialer og komponenter" under Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

Fingerprint

The fingerprint consists of automatically generated concepts related to the associated persons. It is updated automatically, when new content is added.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations from the last five years

Dive into details by clicking on the dots.