Bæredygtige globale værdikæder med multinationalt projekt

Impact: Kulturel impact, Politisk impact, Social impact

Beskrivelse af impact

Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan globale værdikæder imellem Europa og Bangladesh bliver rekonfigurerede i forbindelse med klimaforandringer. Der undersøges, hvad rekonfigurationen består af for at lære mere om, hvordan vi bedre kan arbejde med globale værdikæder for at nedsætte klimapåvirkninger. Dette fører til en kulturel impact, da den genererede viden skal gøre både politikere og andre praktikere i dette felt klogere på, hvordan man kan rekonfigurere sådanne værdikæder. Samtidig findes også en politisk impact, da projektet skal give bud på, hvordan vi kan håndtere disse udfordringer politisk. Projektet bidrager også med social impact, idet industrien i dette tilfælde får bedre muligheder for at opgradere deres værdikæder.
Impact kategoriKulturel impact, Politisk impact, Social impact