Forundersøgelse af grundlag og muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra Power-to-X i hovedstadsområdet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at belyse potentialer og partnerskabsmuligheder for hvordan PtX kan integreres i planlægningen af varmesystemet i hovedstadsområdet, hvorpå overskudsvarmen herfra kan udnyttes i samspil med varmepumper og fjernvarme. Projektet skal bidrage med vigtig viden og læring til tværgående strategiske energiplanlægning, der kan understøtte relevante medarbejdere til aktivt at
arbejde med bredere sektorintegration.
Hensigten er at danne fundamentet for et eller flere større projekter, der skal demonstrere hvordan sektorintegration kan realiseres i praksis. Dette skal fremme en udvikling væk fra brug af fossile brændsler og biomasseafbrænding i varmeforsyningen, så sidstnævnte frigøres til andre formål.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202231/12/2023

Samarbejdspartnere

  • Grøn Energi
  • Region Hovedstaden

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur