Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader

  • Davidsen, Jacob Gorm (Projektdeltager)
  • Klesner, John (Projektdeltager)
  • Rasmussen, Claus (Projektdeltager)
  • Solander, Camilla (Projektdeltager)
  • Nordquist Hansen, Susanne (Projektdeltager)
  • Vardinghus, Lykke Holst (Projektdeltager)
  • Georgsen, Marianne (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet finder sted på Søndervangskolen i Hammel, og foregår i perioden august 2009 til maj 2010. Følgeforskningen varetages af eLearning Lab og vil især studere de måder hvorpå teknologien indgår i både elevers og læreres praksis, med særlig interesse for det lærings- og undervisningspotentiale, teknologien rummer, og som de specifikke brugssituationer aktualiserer og realiserer.  

Følgeforskningen har tre fokusområder:

kompetenceudviklingen af læreteamet på skolen - hvordan kvalificeres de til at bruge ikt aktivt i forbindelse med undervisningen? hvordan lærer eleverne ved de interaktive digitale touchskærme - hvordan kommunikerer de sammen, hvordan bruger de touchskærmene og hvordan ændres elevernes forudsætninger for at lære med introduktionen af denne teknologi? sidst er det et mål at undersøge hvilke udfordringer, der er forbundet med at ibrugtage teknologi i folkeskolen med denne skole som eksempel. Vi vil altså undersøge, hvilke organisatoriske og kulturelle forandringsprocesser der er på spil, når teknologi skal ibrugtages i den danske folkeskole.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200931/05/2010

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.