Udvikling af kvalitet i daginstitutioner gennem faglig ledelse

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Denne artikel bygger på erfaringer og forskning fra en dagtilbudsledelsesuddannelse, der fra 2021 til 2023 er gennemført i to af Københavns Kommunes fem lokalområder. Uddannelsen involverer 19 klyngeledere og 101 pædagogiske ledere, og den er struktureret som et praksisnært samt data- og forskningsinformeret forløb. Udover de 120 ledere, involverer uddannelsens aktiviteter dagtilbuddets medarbejdere, områdets ledere, samt direktion og konsulenter på forvaltningsniveau. Målet er, at der gennem uddannelsen arbejdes med at skabe en kultur for samarbejde og sammenhængende procedurer for arbejdet med kvalitet i hele det kommunale dagtilbudssystem. Artiklen indledes med en perspektivering til dagtilbudsreformen og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, samt til forskning om faglig ledelse og kvalitetsudvikling på uddannelsesområdet. Dernæst præsenteres uddannelsens centrale elementer og tilgange, samt foreløbige resultater fra forskningdelen. Disse resultater indikerer, at der er et potentiale i at arbejde med ledelseshandlinger, der understøtter et systematisk arbejde med kvalitet, og som tager afsæt i en evaluerings- og forbedringskultur, samt indtænker faglige ledelse af de pædagogiske medarbejderes læring og udvikling. Erfaringer og resultater fra forløbet viser, at denne kultur må støttes og faciliteres ikke blot af dagtilbuddets ledelse, men også af de andre ledelsesled i det kommunale dagtilbudssystem. Gennem samarbejde og sammenhængende procedurer for arbejdet med kvalitet, der involverer løbende at fastlægge mål og indsamle feedback gennem data på de samme målområder, er det muligt at skabe mærkbare forbedringer for børnene.
OriginalsprogDansk
TidsskriftPaideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis
Udgave nummer26
ISSN1904-9633
StatusUdgivet - 2023

Emneord

  • Faglig ledelse
  • Ledelse med mærkbar effekt for børnene
  • Kvalitet i dagtilbud
  • Kvalitetsudvikling
  • Whole System Approach
  • Evaluering
  • Læringsledelse
  • Professionel læring og udfvikling
  • Organisatorisk læring

Citationsformater