Projektdetaljer

Beskrivelse

Den grønne omstilling er en presserende samfundsmæssig opgave, som pga. sin kompleksitet ikke kan fjernstyres fra (inter)nationalt politisk hold (Hajer, 2015). For at accelerere omstillingen er det nødvendigt med en dybere forståelse af forskellige vidensformer og deres betydning for samarbejdet mellem vidt forskellige aktører med hver deres erfaringer, ressourcer og viden. Samarbejdet indbefatter eksempelvis offentlige myndigheder, private virksomheder, NGO’er, eksperter og ’almindelige’ borgere. Den grønne omstilling fordrer således forståelse og nytænkende samarbejde på tværs af professioner, sektorer og fagligheder, ligesom det er afgørende at inddrage brugeres og borgeres hverdagsviden, hvis omstillingen skal lykkes.
Dette projekt kaster lys over betydningen af vidensformer, vidensdeling og vidensforhandling i den lokale, grønne energiomstilling. Projektet undersøger desuden, hvilken vidensdannelse, der emergerer i interaktionen mellem forskellige vidensformer. Med afsæt i forskning inden for videnssociologisk diskursanalyse (Keller, 2018), designstudier (Roos, 2006), samskabelse og dialogisk involvering (Olesen et al., 2018; Gjørtler Elkjær et al., 2020) vil projektet
a) kortlægge relevante vidensformer for den lokale, grønne energiomstilling
b) analysere artikulation, deling og forhandling af viden i grønne samarbejds- eller samskabelsesprocesser, herunder processer, hvor viden formidles, tilegnes, vurderes, udfordres, tilpasses m.m.
c) analysere, hvordan vidensdannelse finder sted i samarbejdsprocesser mhp. at formulere fælles, grønne løsninger
d) udforme guidelines og scenarier samt designe fysiske og digitale kommunikationsformater for produktive og demokratiske processer for formidling, deling og forhandling af viden i praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/202231/12/2022

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.