Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets hovedformål er at forandre den samfundsmæssige opfattelse af hjemløses problemer med ophold og tilstedeværelse i byens rum med henblik på at skabe en dialog om dette samfundsproblem på tværs af forvaltninger, Ngo’er, myndigheder, presse, medier, forretningsdrivende og borgere. Projektet tager afsæt i en forståelse der siger, at et problem skal synliggøres, førend det kan løses, og at synliggørelsen af social eksklusion i byens rum gennem ny lovgivning og design af byrum kræver dialog. Projektet sætter fokus på sammenkædningen af ny lovgivning og design interventioner der ekskluderer i byens rum (Rosenberger 2017). I forhold til lovgivning er der tale om forbuddet mod utryghedsskabende tiggeri og lejre, og i forhold til design interventioner er der tale om skrånende bænke, pigge, metal rammer og andet der forhindrer ophold. Projektet har til hensigt at forandre den samfundsmæssige opfattelse af hjemløses forhold gennem skabelse af en dialogplatform. Dialogplatformen indeholder dels en synliggørelsesdel, dels en kommunikationsdel og har både en intern og en ekstern dimension. Den interne dimension sigter mod de professioner og organisationer der arbejder med hjemløses forhold i byen som en praksis. Ngo’er, myndigheder, beboerforeninger, forretningsdrivende mv. skal kunne bruge dialogplatformen til at forandre de eksisterende praksisser i forhold til hjemløses ophold i byens rum og på den måde medvirke til at sikre hjemløses grundlæggende rettigheder. Dialogplatformen har desuden en ekstern dimension, der handler om at synliggøre problemet i den brede offentlighed.

Lægmandssprog

5.033.372 Kr bevilliget af Velux Fondets HUMAN Praxis Call til undersøgelse af hvordan design af eksempelvis skrå bænke i byrummet samme med ny lovgivning om kriminalisering af "utryghedsskabende" lejre er medvirkende til at ekskludere hjemløse og socialt udsatte i byens rum. Projektet foregår i samarbejde med Københavns Kommune og en række NGO'ere i hovedstaden. Disse NGO'er er: Projekt Udenfor, Foreningen Minoritet, SAND og Kirkens Korshær.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2024

Samarbejdspartnere

 • Pia Justesen
 • Københavns Kommune
 • projekt UDENFOR
 • Kirkens Korshær (Kompasset)
 • SAND (de hjemløses landsorganisation)
 • Foreningen MINORITET

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Ekskluderende Design
 • Social Eksklusion
 • Byrum

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.