Ernst Jan de Place Hansen

Seniorforsker, Forskningsgruppeleder

 • A.C. Meyers Vænge 15, A, 23011

  2450 København SV

  Danmark

1991 …2021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Ernst Jan de Place Hansen har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør (B) og ph.d. indenfor bygningsmaterialer og bygningsfysik fra DTU. Han har siden 2000 været ansat som seniorforsker på BUILD (tidl. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)), Aalborg Universitet, Campus København og har tidligere bl.a. været forskningsadjunkt på DTU.

Ernst har erfaring med projektledelse for den myndighed, der er ansvarlig for byggelovgivningen i Danmark, hvilket for tiden er Bolig- og Planstyrelsen (BPST). Han er fagredaktør på SBi’s anvisning om bygningsreglementet og har ansvaret for at sikre, at denne er opdateret i forhold til gældende lovgivning. Ligeledes leder Ernst flere projekter i relation til udarbejdelse af et nyt grønlandsk bygningsreglement, som et centralt led i SBi’s rolle som leverandør af forskningsbaseret myndighedsrådgivning for Grønlands Selvstyre.

I perioden 2015-2020 var han projektkoordinator på RIBuild, et 37 mio. kr. stort EU-finansieret projekt med 10 partnere fra syv europæiske lande om indvendig efterisolering af historiske bygninger., hvor der bl.a. er udviklet guidelines for bygningsejere og rådgivere (www.ribuild.eu).

Ernst har fungeret som projektleder, holdt foredrag og publiceret SBi-anvisninger, rapporter og artikler indenfor bl.a. vinterbyggeri, svigt i byggeriet, levetider for materialer og konstruktioner, tagboliger, småhuse samt alternativ isolering.

Administrativ profil

Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen for Bygningsfysik og Konstruktioner (siden 2016)

Undervisningsprofil

Ernst har en har en central rolle i BUILD’s mange kurser om bygningsreglementet ligesom han underviser og vejleder studerende på BUILD’s Master i Bygningsfysik.

Ph.d.-vejledning

Ernst er ph.d.-vejleder for Vasilis Soulios, der skriver om hydrofobering af indvendigt isolerede massive ydervægge af murværk (2018-2021). Han har tidligere været såvel vejleder, bedømmer og medlem af følgegruppe for ph.d.-studerende.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d., Technical University of Denmark

Dimissionsdato: 31 okt. 1995

Emneord

 • Byggeri
 • fugtforhold
 • bygningsreglement
 • tagboliger
 • vinterbyggeri
 • byggeriets kvalitet
 • svigt i byggeriet
 • nøgletal for byggeri
 • levetider for materialer og konstruktioner
 • indvendig efterisolering
 • historiske bygninger
 • Grønland
 • isoleringsmaterialer
 • Energi
 • termiske forhold
 • energiforbrug
 • simuleringer
 • bygningsudformning

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 6 Lignende profiler

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.