Fugtsikker energirenovering af bevaringsværdige murede ydervægge

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er dels at komplementere igangværende projekter om indvendig efterisolering ved at fremskaffe det nødvendige, men endnu manglende erfaringsgrundlag med danske bevaringsværdige murede ydervægge, dels at samle internationale og nationale erfaringer på en form så det kan beskrives i bl.a. anvisninger og branchevejledninger, hvordan bevaringsværdige murede ydervægge energirenoveres på en fugtteknisk forsvarlig måde.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Realdania.

Nøgleresultater

Ph.d. afhandlinger (Vasilis Soulios og Panagiota Pagoni)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/201730/06/2024

Samarbejdspartnere

 • Technical University of Denmark (Projektpartner)
 • ERIK Arkitekter (Projektpartner)
 • PXSM Consulting (Projektpartner)

Emneord

 • måleforsøg
 • fuldskala
 • renovering
 • efterisolering
 • bevaringsværdigt murværk
 • laboratorieforsøg
 • computersimuleringer
 • Indvendig efterisolering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.