Fugtsikker energirenovering af bevaringsværdige murede ydervægge

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er dels at komplementere allerede igangværende projekter på indvendig efterisolering ved at fremskaffe det nødvendige, men endnu manglende erfaringsgrundlag med danske bevaringsværdige murede ydervægge, og dels samle erfaringerne fra de internationale og andre nationale projekter til en samlet viden, som gør det muligt at beskrive i bl.a. anvisninger og i branchevej-ledninger, hvordan bevaringsværdige murede ydervægge energirenoveres på en fugtteknisk forsvarlig måde.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Realdania.

Nøgleresultater

Ph.d. afhandlinger (Vasilis Soulios og Panagiota Pagoni)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/201730/06/2023

Emneord

  • måleforsøg
  • fuldskala
  • renovering
  • efterisolering
  • bevaringsværdigt murværk
  • laboratorieforsøg
  • computersimuleringer

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.