• Fredrik Bajers vej 7 C

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Sektionsleder: Thomas Bak

ARBEJDSOMRÅDER
Automation and Control forsker i behandling af de informationer, som indgår i alle områder for automatisering af industrielle processer, produktions- og transportanlæg. Processer opfattes bredt, som elektromekaniske, biologiske, fysiologiske, termiske eller kemiske. Produktionsanlæg omfatter alle former for anlæg, fra sammensatte komplekse anlæg som de indgår i fx kraftvarmeproduktion til mindre produktionsorienterede anlæg i fx robotceller. Transportanlæg omfatter ikke kun elementtransport i produktionssystemer, men også alle former for person- og godstransport samt mobilt dataopsamlingsudstyr i form af autonome enheder. 
I Automation and Control arbejdes med alle aspekter af automation og automatisk kontrollerede systemer fra regulering af enkeltsløjfer til overordnet kontrol af store industrielle processer, hvor mange datamater tilsammen styrer industrielle anlæg eller transportsystemer i distribuerede realtidssytemer med avancerede reguleringsmetoder og kontrolstrukturer. Der er især fokuseret på tre nøgleområder, nemlig avancerede reguleringssystemer, distribuerede realtidssystemer og datanetværk samt intelligente autonome systemer. En slagkraftig integration af de nævnte metoder har medført, at der kan skabes optimale driftsbetingelser til gavn for økonomi, miljø, slid og ressourcer.
Samtidig med den voksende anvendelse af automatisering, stilles der stadig større krav til overvågning af både processen og af det datanet, som processerne kontrolleres over. Der forskes derfor på afdelingen i opstilling af modeller til fejldetektion, fejldiagnostisering, fejlisolation og fejlafhjælpning. Metoder til integration af disse modeller i design- og konstruktionsfasen er ligeledes under udvikling. Kombinationen af de nævnte områder har betydet mulighed for udvikling af autonome systemer, et område som i perioden har haft stor fokus både forsknings og undervisningsmæssigt. Proceskontrol kan eksemplificeres ved en række anvendelser:
* modellering og systemidentifikation af såvel traditionelle tekniske som biologiske, økologiske, fysiologiske og medicinske reguleringsobjekter
* regulering og styring af elektromekaniske objekter eller industrielle processer
* processtyring af både kontinuerlige processer og batchprocesser, herunder automatisk planlægning og styring af et produktionsforløb ud fra givne specifikationer
* automatisk systemovervågning af bl.a. autonome systemer
* udvikling af komplicerede datanetværk
* sikkerhedsfunktioner, omfattende alarmsystemer, fejldetektion, fejlisolering, fejldiagnose og fejlkorrektion.

FORSKNING
Forskningen udføres både på teoretisk niveau inden for udvalgte discipliner (eksempelvis: informationsteknologi, autonome systemer, modellering, system-identifikation, robusthedsanalyse, sikkerhedssystemer, regulering af ulineære og multivariable systemer samt datanet og distribuerede realtidssystemer) og på et praktisk niveau med nye anvendelser (eksempler som: AC-motorstyringer, robotkontrol, satellitkontrol og autonome køretøjer). 

UNDERVISNING
Undervisningen omfatter alle aspekter af automatisering, nøgleområder er sædvanlig og avanceret reguleringsteknik, sekvensstyring og forudsætningerne herfor (modellering og systemidentifikation) samt en række tværfaglige informationsteknologiske discipliner, som tilsammen gør det muligt at løse de problemer, som optræder i moderne produktionsanlæg. Et udvidet kendskab til at opstille kravspecifikationer, beherskelse af programmering af distribuerede realtidssystemer og datanetværk samt anvendelse af robuste kontrolmetoder kan dels minimere driftsstop i form af havari, vedligeholdelse eller produktionsomstilling, og dels danne baggrund for udvikling af autonome systemer. Også undervisningens form undergår en kraftig modernisering med anvendelse at informations- og kommunikationsteknologi. Dette sker specielt i forbindelse med internetbaseret fjernundervisning og efteruddannelse.


Fingeraftryk Fingeraftrykket er baseret på teksten fra de videnskabelige dokumenter, der er relateret til de tilknyttede personer. Baseret på dette oprettes et indeks af vægtede ord, der definerer de vigtigste emner i forskningsenheden

Controllers Teknik og materialevidenskab
Wind turbines Teknik og materialevidenskab
Refrigeration Teknik og materialevidenskab
Fault detection Teknik og materialevidenskab
Model predictive control Teknik og materialevidenskab
Sensors Teknik og materialevidenskab
Power plants Teknik og materialevidenskab
Control systems Teknik og materialevidenskab

Netværk Klik på punkterne for at se detaljerne.

Projekter 2001 2021

OPAL: Offshore Delivery of Packages

Böhmer, H., la Cour-Harbo, A., Holm Nielsen, L., Vesth, T., Pedersen, K., Kristiansen, N. & Sørensen, S.

01/10/201801/05/2020

Projekter: ProjektForskning

DC Microgrids for More Electric Devices

Yousefizadeh, S. & Bendtsen, J. D.

01/06/201815/11/2019

Projekter: ProjektForskning

Robot Digital Signage

Bak, T., Hansen, K. D., Pedersen, R. & Hansen, S. T.

01/02/201801/02/2021

Projekter: ProjektForskning

Publikationer 1974 2019

A5

Johansen, S. V., 2019, (Under udarbejdelse) I : Computers and Electronics in Agriculture.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

1 Citation (Scopus)
218 Downloads (Pure)

Adaptive TS Fuzzy-based MPC for DC Microgrids with Dynamic CPLs: Nonlinear Power Observer Approach

Vafamand, N., Yousefizadeh, S., Khooban, M. H., Bendtsen, J. D. & Dragicevic, T., 2019, I : I E E E Systems Journal. 66, 7, 8 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Åben adgang
Fil
Model predictive control
Controllers
Testbeds
Transient analysis
Energy storage

Analysis of Synchronization of Supermarket Refrigeration System: Benchmark for Hybrid System Control

Zheng, L., Larsen, L. F. S., Izadi-Zamanabadi, R. & Wisniewski, R., 2019, I : Kybernetes. 9 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

system control
Refrigeration
Hybrid systems
Hybrid Systems
Synchronization

Datasæt

A dataset to support dynamical modelling of the thermal dynamics of a super-insulated building

Vogler-Finck, P. (Ophavsmand), Clauß, J. (Ophavsmand), Georges, L. (Ophavsmand), Zenodo, 2017

Datasæt

Priser

Best Paper Award

Abdul Rauf Khan (Modtager), Henrik Schiøler (Modtager), Torben Knudsen (Modtager) & Murat Kulahci (Modtager), 2015

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

EliteForsk-rejsestipendier 2019

Shibarchi Majumder (Modtager), 28 feb. 2019

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Teacher of the Year 2006

Anders la Cour-Harbo (Modtager), 2006

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Aktiviteter 1998 2019

2012 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)

Karl Damkjær Hansen (Deltager)
2012

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

2013 IEEE Intelligent Vehicles Symposium

Karl Damkjær Hansen (Deltager)
2013

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

2016 European Control Conference, ECC 2016

Anders la Cour-Harbo (Arrangør)
28 jun. 20161 jul. 2016

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference