The Network for Global Justice and the Environmental Humanities: Transformative engagements between academia and civil society

Projektdetaljer

Beskrivelse

The network will orchestrate a set of conversations on global environmental justice at the intersection of academia and civil society (focusing on activists and NGOs). It seeks to strengthen the environmental humanities in Denmark and its links to civil society, while also developing tools and concepts for a new public environmental humanities that connects Denmark to the world. Through the lens of global justice, the network seeks to probe and redefine the boundaries between scholarly and societal engagement by inquiring into new modes of intervention and by underscoring the real-world relevance of humanistic renderings of human- nonhuman entanglements in times of global ecological crisis. The application is grounded in two complementary ideas:
That the humanities would be theoretically enriched by more engagement with newly emerging forms of environmental civil society engagement
That humanities scholars have much that they could be contributing to public environmental debates.

Lægmandssprog

Netværkets mål er at tilvejebringe samtaler og dialog om global miljøretfærdighed i skæringspunktet mellem den akademiske verden og civilsamfundsorganisationer, særligt aktivister og NGOer. Hensigten er at styrke miljøhumaniora i Danmark og miljøhumanioras forbindelse til civilsamfundet. I den forbindelse vil netværket udvikle værktøjer og begreber rettet mod en ny samfundsrettet miljø-humaniora og herigennem forbinde Danmark med verden. Med fokus på global retfærdighed, udforsker og omdefinerer netværket grænserne mellem videnskabernes og civilsamfundets involvering i miljø- og omstillingsproblematikker. Netværket undersøger nye interventionsformer og understreger derigennem humanioras centrale placering i forhold til at begrebsliggøre og synliggøre den økologiske krises komplekse samspil mellem det humane og den non-humane omverden. Netværket bygger på to komplementære ideer:
1) At humaniora bliver teoretisk beriget gennem kontakt og samarbejde med aktuelle former for miljøaktivisme og civilsamfundsengagement;
2) At humanistisk forskning kan bidrage til offentlige miljødebatter og omstillingstiltag.
Kort titelEH Justice
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2023

Samarbejdspartnere

 • Aarhus University (leder)
 • Roskilde University

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Miljøhumaniora
 • Environmental Humanities
 • Justice
 • Humanities
 • Civil society