Videokonference på AAU - med fokus på HyFlex undervisning efteråret 2020

Projektdetaljer

Beskrivelse

I efteråret 2020 blev der på AAU afholdt en del hybrid fleksibel videomedieret undervisning (grundet Covid19-pandemien). Det gav mulighed for at nogle studerende kunne være på campus, andre deltage i undervisningen hjemmefra. Foranlediget af AV/VK systemforvaltningsstyregruppen blev en evaluering igangsat af Forskningscenteret for video med henblik på at se potentialer og barrierer, både fra et pædagogisk og tekniskperspektiv, og for at opnå viden om de oplevelser, der var blandt de studerende, underviserne og administrationen på studierne. I undersøgelsen deltog 666 studerende, 183 undervisere og 36 studieadministrative personale, altså 885 i alt, som svarede, at de har brugt HyFlex modellen. Da det langt fra var alle uddannelser, som brugte HyFlex modellen i efteråret, vurderes det at undersøgelsen giver et repræsentativt billede.
AkronymVAAU HyFlex
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2021

Emneord

  • Videokonference
  • HyFlex
  • Undervisning
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Hybrid
  • Videomedieret undervisning
  • online læring

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.