• PostadresseVis på kort

    Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15

    2450 København SV

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Leder af forskningsgruppen er Lektor Lars Birch Andreasen, lba@ikl.aau.dk

Forskningsgruppen L-ILD – It og Læringsdesign – arbejder med at gentænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation. Forskningsgruppen hører under Institut for Kultur og Læring og bringer en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik sammen.  

Digitalisering og internet er i dag væsentlige faktorer i samfundsmæssige forandringer og er højt prioriteret i uddannelsessystemer verden over. L-ILD arbejder både grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om it, læring og didaktik. Fokus er særligt på it i grundskoler og på videregående uddannelser. 

Der forskes i nye læringsformer, formelle og uformelle kontekster, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, som er centrale i innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer. 

Forskningsgruppens aktiviteter er forankret på Aalborg Universitets campusser i København og Aalborg, og forskerne råder over laboratorie-faciliteter i både København og Aalborg. 

I København indgår forskerne fra L-ILD i ’ILD-LAB – Forskningslab for It og Læringsdesign’, som drives i samarbejde med vidensgruppen ’KILD – Kommunikation, IT og Læringsdesign’, der er hjemmehørende på Institut for Kommunikation og Psykologi. 

I Aalborg har man ’X-LAB – Design, Learning and Innovation’, hvor forskerne fra L-ILD i Aalborg bedriver forskning og samarbejde.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.