Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvordan kan digitale teknologier anvendes som en arena for sociale fællesskaber blandt unge med kognitive handicap? Dette projekt undersøger den brug og betydning, som digitale teknologier har for fællesskaber blandt unge med kognitive handicap og udvikler teori og strategier for teknologi-støttede fællesskaber på denne baggrund.

Digitale teknologier er udbredte og præsenteres også som arenaer, der kan støtte unge med kognitive handicap i at udvikle og fastholde sociale fællesskaber. Trods muligheder og gode intentioner er viden om, hvordan målgriuppen forstår og oplever digitale fællesskaber, dog begrænset. Ligeledes er det anerkendt, at det er komplekst for forældre og ansatte i specialtilbud at støtte de unge i deres digitale liv. Der er behov for viden, teori og strategier for, hvordan målgriuppen støttes i deres digitale interaktion. Projektet er et ambitiøst 4-årigt forsknings- og udviklingssamarbejde mellem forskere og unge, deres forældre og ansatte i specialtilbud. Gennem kvalitative studier samskabes viden om et relevant, men overset område, og projektet avancerer forskning og praksis ved at bidrage med teori og digitale strategier målrettet unge med kognitive handicap.

Projektet er støttet af Velux Fonden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201830/06/2022

Samarbejdspartnere

  • Kollegievejens Skole (Projektpartner)
  • Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (Projektpartner)
  • Ungetilbud Sofiebo (Projektpartner)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.