Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet omhandler en eksoskeletarm, der kan understøtte bevægelser i en lammet brugers arm for mulliggøre at brugernen selvstændigt f.eks. kan drikke, spise, klø sig elle rgive hånd og dermed fåe et mere aktivt og socialt liv. Forskellige kontrolsystemer baseret på muskel-, tunge- og hjernesignaler vil blive implementeret og kombineret for at give brugeren mulighed for at kontrollere eksoskelettet på forskellige måder, afhængigt af hvor omfattende lammelsen er. Det vil også være muligt at kombinere de forskellige kontrolmetoder, så man f.eks. kan tilpasse systemet til progressionen af ​​ALS. Derudover vil der blive forsket i at gøre eksoskelettet intelligent, så det kan gøre nogle af bevægelserne automatisk, hvilket især er en fordel, når man bruger hjernesignaler til kontrol. Eksoet vil omfatte lette 3D-printede materialer såsom kulstofbaserede materialer og dertil kunstige sener. Projektet er baseret på en bevilling på 6 milioner kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden.

Lægmandssprog

The project considers an exoskeleton arm that can support movements in a paralyzed user's arm,in order to facilitate, drinking, eating, scratching or shaking hands and thus a more active and social life. Different control systems based on muscle, tongue and brain signals will be implemented and combined to allow the user to control it in different ways, depending on how extensive the paralysis is. It will also be possible to combine the different control methods so that e.g. can adjust the progression of ALS. In addition, research will be done into making the exoskeleton intelligent, so that it can make some of the movements automatically, which is especially an advantage when using brain signals for control. The exo will incorporate light weight 3D printed materials such as carbon based materials and tendon technologies. The Projece is based on a gran of 6 milioner kr. fro the Aage og Johanne Louis-Hansen Fund.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato24/03/2021 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.